Το γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας 2

το γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας 3 (μήλο) και η ειδική τροφή HN προσφέρονται τώρα με πρεβιοτικές ίνες.