Κυκλοφορία στην αγορά του
Difensil Σταγόνες Σιδήρου

Συμπλήρωμα διατροφής με βάση τον δισγλυκινικό σίδηρο.