Για τα παιδιά με ιδιαίτερη ευαισθησία

και τάση για αλλεργία, η Humana ξεκινά το υποαλλεργικό πρόγραμμα ΗΑ.