Έρευνα μεταξύ των μητέρων και των επαγγελματιών υγείας

Διεξάγουμε μια παγκόσμια έρευνα για περισσότερες από 6.500 μητέρες και 700 επαγγελματίες υγείας (HCPs) για να μάθουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τις βασικές ανάγκες και προσδοκίες τους για βρεφικές τροφές και παιδικές τροφές.