Ειδικοί σε πρόωρα μωρά

Η βέλτιστη διατροφή για την καλύτερη ανάπτυξη: Humana 0-VLB για τα πρόωρα μωρά με ιδιαίτερα χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση.