Αρχική Σελίδα Όροι Χρήσης

Την ευθύνη για το περιεχόμενο φέρει η:

Asan s.a.

Αποποίηση ευθύνης

Η Asan s.a. δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την ενημέρωση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ευθύνη από ή σχετικά με τη χρήση ή μη της ιστοσελίδας μας, ανεξαρτήτως νομικής αιτιολογίας, περιορίζεται σε βλάβες, οι οποίες προκύπτουν από σκόπιμες ενέργειες, ή ενέργειες που συνιστούν βαριά αμέλεια ή μη ηθελημένη παραβίαση ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία, τους βοηθούς ή του εντολοδόχους της. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η ευθύνη περιορίζεται αναλόγως του ύψους, στις τυπικές και προβλέψιμες βλάβες για επαγγελματικές υποθέσεις παρόμοιου τύπου. Τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παραβίασης εγγυήσεων ή βάσει της νομοθεσίας περί ευθύνης για προϊόντα παραμένουν άθικτες.

Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων της ιστοσελίδας μας με ξένες ιστοσελίδες, την οποία ευθύνη για το περιεχόμενο φέρουν τρίτα πρόσωπα.
Η Asan s.a. δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει με τη διαμόρφωση, τρέχουσα ή μελλοντική, το περιεχόμενο ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των συνδεδεμένων σελίδων, και λαμβάνει ρητώς αποστάσεις από κάθε είδους περιεχόμενο όλων των σελίδων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας, το οποίο έχει τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί το περιεχόμενο αυτό.
Θα ήμασταν ευγνώμονες για κάθε επισήμανση για τυχόν αμφίβολο/παράνομο περιεχόμενο στις σελίδες, στις οποίες παραπέμπουμε με συνδέσμους.
Σε περίπτωση παρόμοιων επισημάνσεων, θα καταργήσουμε, εάν είναι απαραίτητο, αυτούς τους συνδέσμους έπειτα από έλεγχο,
εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και επιτρεπτό.


Απαγορεύεται η χρήση των προσφερόμενων φόρουμ επικοινωνίας από τους χρήστες για παράνομους ή
ποινικά κολάσιμους σκοπούς ή για την διάδοση παράνομου, ποινικά κολάσιμου ή
προσβλητικού υλικού. Επιφυλασσόμαστε να κινηθούμε σύμφωνα με το αστικό και ποινικό δίκαιο κατά οποιασδήποτε απαγορευμένης χρήσης, να διαγράψουμε το μη επιτρεπόμενο υλικό και να αποκλείσουμε τον χρήστη από τα φόρουμ επικοινωνίας.

 

Σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το υλικό και η δομή της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύται από τη νομοθεσία περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Η δημοσίευση στον παγκόσμιο ιστό ή σε άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου δεν ισοδυναμεί με δήλωση συναίνεσης για διαφορετική χρήση από τρίτους.
Επιτρέπουμε και χαιρετίζουμε ρητώς την αναδημοσίευση των εγγράφων μας, καθώς και την τοποθέτηση συνδέσμων της ιστοσελίδας μας, εφόσον αναφέρεται ότι πρόκειται περί υλικού από την ιστοσελίδα της Humana GmbH και εφόσον αυτό το υλικό δεν συνδέεται με υλικό τρίτων, το οποίο μπορεί να αντίκειται στα συμφέροντα της Humana GmbH.

 

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλες οι εμπορικές ονομασίες και εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή προστατεύονται από τρίτους διέπονται απεριορίστως από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί σήμανσης και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των εκάστοτε κατόχων τους.
Η αναφορά σε αυτά δεν δύναται να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από δικαιώματα τρίτων.
Πνευματικά δικαιώματα Asan s.a. με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.