Εκτύπωση

Για λόγους ασφαλείας, σας συνιστούμε να βράζετε προηγουμένως και το εμφιαλωμένο νερό που ενδείκνυται για την παρασκευή των βρεφικών γευμάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, όταν το μπουκάλι ανοίγεται συχνά και το περιεχόμενο καταναλώνεται σταδιακά, καθώς η συχνή επαφή με τον αέρα αυξάνει τις πιθανότητες διείσδυσης μικροβίων από το περιβάλλον στο μπουκάλι.


Ακόμη πιο εύκολη είναι η παρασκευή του βρεφικού γεύματος με το βρεφικό νερό Humana.