Εκτύπωση

Η Humana εδώ και πάνω από 60 χρόνια είναι το σύμβολο της σύγχρονης βρεφικής τροφής υψηλής ποιότητας. Η υγιεινή διατροφή των παιδιών από τη γέννησή τους είναι προσωπική μας υπόθεση. Φυσικότητα και υψηλή ποιότητα είναι οι αρχές μας. Η κάθετη παραγωγή μας και οι τακτικοί ποιοτικοί έλεγχοι εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια των προϊόντων μας.

Το εργοστάσιο της Humana στο Herford είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2000 από τη DQS Γερμανική Εταιρεία Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιοτικού Ελέγχου mbH. Ωστόσο, τα έγγραφα πιστοποίησης δεν έχουν από μόνα τους καθοριστική σημασία. Πολύ σημαντικότερο είναι να διατηρούμε το σύστημα ζωντανό και να το εφαρμόζουμε καθημερινά στην πράξη. Η εμπιστοσύνη των νέων γονέων στο όνομα Humana επιβάλλει στους συνεργάτες μας την καθημερινή υποχρέωση να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας και την εξέλιξη των προϊόντων.